استاد عزیز ما

ایمیل من:

سلام فلونی
می شه من امروز ببینمت؟

مرسی

من

پاسخ استاد:

تو:

اگر یه سر بیای لایبزیک, آلمان, حتما!

مرسی

فلونی

من:

ویزای چند بار ورودم رو پیدا نمی کنم 🙂 ایشاالله دفعه بعد!

و سپس به همراه یکی دیگر از استادهام رفتیم کافی خوردیم!
بعله یه همچین استادایی دارم من!
 

پاکت بی‌تمبر و تاریخ 3

پسرم، اگر انسانی باارزش باشی، موفقیت را خود به خود جذب خواهی کرد.

 

پاکت بی‌تمبر و تاریخ 2

از رفتن تا آمدن فاصله هاست…
او نبود وقتی رفت…
نیست وقتی آمد…
او در فاصله هاست.

 

پاکت بی‌تمبر و تاریخ 1

از این یک میلیون و چند صد هزار کیلومتر مربع، دلم فقط برای چند صد متر مربعش تنگ شده… آن‌جا که مادرم هست و پدرم و برادرانم

و شما

پاکت بی تمبر و تاریخ، بخش جدیدی از این بلاگ خواهد بود و از بین نامه‌هایی که به عزیزانم می‌نویسم، گاهی شاید خطی از آن را این‌جا نوشتم که به یادگار بماند